D32 - Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda
SSM UNITED - SHIP MANAGEMENT - MARITIME TRAINING CENTRE

O tečaju 

Tijekom tečaja D32 polaznici će biti osposobljeni za uspješno izvršavanje dužnosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda uključujući implementaciju i održavanje plana brodske sigurnosti, identifikaciju obrazaca ponašanja osoba koje bi mogle biti prijetnja sigurnosti te detekciju oružja. 

Tečaj D32 - Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda sastoji se od:

 • Uvod
 • Politika sigurnosti u pomorstvu
 • Odgovornosti glede sigurnosti
 • Procjena sigurnosti broda
 • Sigurnosna oprema
 • Plan sigurnosti broda
 • Otkrivanje prijetnji - Prepoznavanje i postupci
 • Sigurnosni postupci na brodu
 • Spremnost u slučaju nužde
 • Uvježbavanje i Vježbe
 • Bilješke glede sigurnosti
 • Sigurnosna izobrazba

Ispit

Za prijavu ispita na Lučku Kapetaniju u Tajništvo Trening Centra donijeti sljedeće dokumente:

 • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE (obostrano)
 • 1 FOTOGRAFIJA ZA DOKUMENTE
 • TAKSENE MARKE protuvrijednosti 35,00kn
 • 1 GODINA NAVIGACIJE (može iz matrikule)
 • UPLATA ZA TEČAJ
 • UPLATA ZA ISPIT

Dužnosti i odgovornosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda su:


- poduzimanje redovitih pregleda i provjera stanja sigurnosti broda radi osiguranja primjene odgovarajućih mjera zaštite;
- održavanje i nadziranje primjene plana sigurnosne zaštite broda, uključujući i odobrene izmjene i dopune plana;
- primjena mjera zaštite tijekom rukovanja teretom i brodskim zalihama u dogovoru s drugim članovima posade i osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu luke;
- predlaganje izmjena plana sigurnosne zaštite broda;
- provedba upoznavanja članova posade, posebno novoukrcanih članova posade, s načelima i primjenom mjera sigurnosne zaštite, kako je to primjereno;
- izvještavanje osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu društva i osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke o svim događajima koji se odnose na sigurnost;
- usklađivanje primjene plana sigurnosne zaštite broda s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u društvu i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke;