D40 - Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici
SSM UNITED - SHIP MANAGEMENT - MARITIME TRAINING CENTRE

O tečaju 

Tečaj D40 - stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici ima za cilj: 

Doprinos obavljanju i poduzimanju mjera opreza radi sprječavanja opasnosti, primjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu, poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša, primjerena reakcija u slučajevima nužde uz praćenje i na nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima.

Osnovno poznavanje funkcije i rada glavnih porivnih i pomoćnih

Osnovno razumijevanje kontrolnih tlakova, temperatura i razina glavnih porivnih
i pomoćnih strojeva.

Poznavanje funkcije i djelovanja postupaka sustava za gorivo i prijenos nafte, uključujući poznavanje sigurnog djelovanja, rada i održavanja sustava kaljuže i balasta, uključujući sposobnost korištenja materijala i opreme za bojanje podmazivanje i čišćenje

Sposobnost razumijevanja i obavljanja postupaka redovnog održavanja i popravaka, poznavanje tehnika pripreme površine, poznavanje sigurnog odlaganja otpadnih materijala

Razumijevanje proizvođačevih sigurnosnih smjernica i brodskih uputa

Poznavanje primjene, održavanja i korištenja ručnih i motornih alata te mjernih uređaja i alatnih strojeva