D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti
SSM UNITED - SHIP MANAGEMENT - MARITIME TRAINING CENTRE

O tečaju 

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca svjedodžbu D43 brevet - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2) su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, koje su imenovane za obavljanje sigurnosti dužnosti, uključujući aktivnosti vezane uz suzbijanje piratstva i oružanih pljački i to prije preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

Cilj tečaja

  • Održavanje uvjeta propisanih planom sigurnosne zaštite broda
  • Prepoznavanje sigurnosnih rizika i prijetnji
  • Poduzimanje redovitih sigurnosnih inspekcija broda
  • Ispravno korištenje sigurnosne opreme i sustava

Ispit

Za prijavu ispita na Lučku Kapetaniju u Tajništvo Trening Centra donijeti sljedeće dokumente:

  • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE (obostrano)
  • 1 FOTOGRAFIJA ZA DOKUMENTE
  • TAKSENE MARKE protuvrijednosti 35,00kn
  • UPLATA ZA TEČAJ
  • UPLATA ZA ISPIT