D34 - Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci
SSM UNITED - SHIP MANAGEMENT - MARITIME TRAINING CENTRE

O tečaju 

Certifikat D34 - Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci stječe osoba koja:

 • ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,
 • je završila posebnu izobrazbu, sukladno sadržaju tečaja D34,
 • ima najmanje 1 godinu radnog iskustva,
 • je položila odgovarajući ispit.

Tečaj se sastoji od:

 • Uvod
 • Politika sigurnosne zaštite u pomorstvu
 • Odgovornosti glede sigurnosne zaštite
 • Procjena sigurnosne zaštite luke
 • Sigurnosna oprema
 • Plan sigurnosne zaštite broda
 • Određivanje prijetnji, prepoznavanje i reakcija
 • Sigurnosni postupci na brodu
 • Spremnost u slučaju nužde, uvježbavanje i vježbe
 • Bilješke glede sigurnosne zaštite
 • Sigurnosna izobrazba
 • Trajanje tečaja: 20 sati

  Brevet D34 ima valjanost bez vremenskog ograničenja.


Ispit

Za prijavu ispita na Lučku Kapetaniju u Tajništvo Trening Centra donijeti sljedeće dokumente:

 • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
 • 2 FOTOGRAFIJE
 • 35,00 TAKSENIH MARAKA
 • DOKAZ O JEDNOJ GODINI STAŽA (PRESLIKA RADNE KNJIŽICE, UKOLIKO NEMA RADNE KNJIŽICE ' UGOVOR O RADU)
 • PRESLIKU SVJEDODŽBE SREDNJE ŠKOLE
 • UPLATNICA ZA TEČAJ
 • UPLATNICA ZA ISPIT