D33 - Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci
SSM UNITED - SHIP MANAGEMENT - MARITIME TRAINING CENTRE

O tečaju 

Neki od zadataka osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu u društvu obuhvaćaju djelotvorno provođenje brodskog sigurnosnog plana, odlučivanje o razini sigurnosti broda, unaprjeđivanje brodskog plana sigurnosti te osiguravanje adekvatnog sigurnosnog treninga.

Tečaj za dobivanje breveta D33 traje 20 sati (2 dana)

Tečaj D33 - Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci sastoji se od:

 • Uvod
 • Politika sigurnosne zaštite zaštite u pomorstvu
 • Odgovornost glede sigurnosne zaštite
 • Procjena sigurnosne zaštite luke
 • Sigurnosna oprema
 • Plan sigurnosne zaštite broda
 • Određivanje prijetnji
 • Prepoznavanje i reakcija
 • Postupci sigurnosne zaštite u luci
 • Spremnost u slučaju nužde-Uvježbavanje i vježbe
 • Bilješke glede sigurnosne zaštite
 • Sigurnosna izobrazba

Ispit

Za prijavu ispita na Lučku Kapetaniju u Tajništvo Trening Centra donijeti sljedeće dokumente:

 • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE (obostrano)
 • 1 FOTOGRAFIJA ZA DOKUMENTE
 • TAKSENE MARKE protuvrijednosti 35,00kn
 • UPLATA ZA TEČAJ
 • UPLATA ZA ISPIT