D42 - Osnovni program sigurnosne zaštite
SSM UNITED - SHIP MANAGEMENT - MARITIME TRAINING CENTRE

O tečaju 

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca svjedodžbu D42 brevet - Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1) su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, a bez posebnih dužnosti glede sigurnosne zaštite broda i to prije preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

Cilj tečaja

  • Doprinos unaprjeđenju pomorske sigurnosti putem pojačane osviještenosti
  • Prepoznavanje prijetnji sigurnosti
  • Razumijevanje potrebe za održavanjem svijesti o sigurnosti i oprezom i njihovih metoda

Ispit

Za prijavu ispita na Lučku Kapetaniju u Tajništvo Trening Centra donijeti sljedeće dokumente:

  • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE (obostrano)
  • 1 FOTOGRAFIJA ZA DOKUMENTE
  • TAKSENE MARKE protuvrijednosti 35,00kn
  • UPLATA ZA TEČAJ
  • UPLATA ZA ISPIT